Επίλυση: Χώρος ΨυχοΣυναισθηματικής Υγείας

Μπορώ να συγκρουστώ μπορώ και να συμφιλιωθώ

Οι τσακωμοί των παιδιών με συνομιλήκους, τα αδέλφια τους, τους γονείς τους είναι σχεδόν αναπόφευκτοι. Παρόλαυτα, η δεξιότητα επίλυσης των συγκρούσεων είναι απαραίτητο να κατακτηθεί κατά τη διάρκεια της παιδικής…

Continue Reading

Ομάδα Γονεϊκής Υποστήριξης

Οι γονείς διδάσκουν στο πιο δύσκολο σχολείο του κόσμου: «στο σχολείο διάπλασης ανθρώπων» (V.Satir). Μέσα σ’ αυτό στοχεύουν να διαπαιδαγωγήσουν αλλά και να ανταπεξέλθουν σε ποικίλους ρόλους, καταστάσεις και απαιτήσεις.…

Continue Reading
Close Menu