Ημερομηνία / Ώρα
27/04/2019
14:30 - 16:00


Όλες οι μορφές τέχνης εκφράζουν εκείνα που δεν μπορούν να «ειπωθούν» με άλλο τρόπο. Τόσο το θέατρο όσο  και η μουσική  είναι μορφές τέχνης που διεγείρουν την δημιουργική έκφραση, προάγουν την σωματική και ψυχική ισορροπία, βελτιώνουν τις ανθρώπινες σχέσεις και οδηγούν σε μεγαλύτερο βαθμό αυτογνωσίας. Γι’ αυτό και εμείς στην Επίλυση δημιουργήσαμε μια «Ομάδα Καλύτερης Ζωής» όπου το θέατρο και η μουσική βρήκαν το χώρο τους.