Ημερομηνία / Ώρα
16/04/2019
17:00 - 19:00


Οι γονείς διδάσκουν στο πιο δύσκολο σχολείο του κόσμου: «στο σχολείο διάπλασης ανθρώπων» (V.Satir). Μέσα σ’ αυτό στοχεύουν να διαπαιδαγωγήσουν αλλά και να ανταπεξέλθουν σε ποικίλους ρόλους, καταστάσεις και απαιτήσεις.

Γι’ αυτό και εμείς στην Επίλυση δημιουργήσαμε μια «Ομάδα Καλύτερης Ζωής» αποκλειστικά αφοσιωμένη στην ολιστική υποστήριξη και ενίσχυση των γονιών στον τόσο σημαντικό και απαιτητικό τους ρόλο.