Ημερομηνία / Ώρα
23/07/2019
15:00 - 16:30


«Οι φίλοι είναι η οικογένεια που επιλέγεις» (Jess C. Scott). Η φιλία είναι μία από τις πιο σημαντικές αρετές στην ζωή του ανθρώπου. Κανένας μας, είτε μικρός είτε μεγάλος, δεν μπορεί να ζήσει χωρίς φίλους.

Έτσι, αυτή η ομάδα είναι αφιερωμένη στην δημιουργία, καλλιέργεια και διατήρηση μίας φιλικής σχέσης.